Hiszpańska spółka inwestycyjna Thesan Capital ogłosiła, że szuka nowego właściciela dla zespołu HRT. Thesan Capital przejęło HRT w lipcu zeszłego roku od Ramona Carabante. Stajnia zyskała nowe…

Hiszpańska spółka inwestycyjna Thesan Capital ogłosiła, że szuka nowego właściciela dla zespołu HRT. Thesan Capital przejęło HRT w lipcu zeszłego roku od Ramona Carabante. Stajnia zyskała nowe…

Morza i Oceany: – Obecność w Polsce Maersk Line – to niewątpliwie same pasmo sukcesów?

Thomas Bagge – Prezes Zarządu i szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) w Maersk Polska Sp. z o.o. – Naszą dotychczasową działalność w Polsce oceniamy bardzo pozytywnie. W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie obecności na rynku polskim, była zatem okazja do podsumowań i refleksji. W ciągu tych lat udało nam się wiele osiągnąć. Niewątpliwie krokiem milowym było uruchomienie bezpośredniego serwisu łączącego Gdańsk z Dalekim Wschodem, co stworzyło zupełnie nowe możliwości dla polskich eksporterów i importerów oraz wpłynęło pozytywnie na rozwój Gdańska oraz całego regionu.

Zmiany w Rekomendacji T, mające uprościć dostęp klientów do kredytów, w obecnym kształcie wręcz go utrudniają – alarmują bankowcy. Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, obecnie proponowane zapisy nie sprawdzają się szczególnie w przypadku udzielania kredytów samochodowych.

Bankowcy oceniają, że nowe zapisy ułatwią zaciąganie jedynie pożyczek do ok. 8 tysięcy złotych. Obecne propozycje KNF odnoszące się do wyższych kwot, mogłyby w praktyce jeszcze bardziej zablokować możliwość pożyczania pieniędzy w banku.

Czy te komentarze piszą same dzieci, które chcą tylko bmw bo ktoś im wpoił, że to najlepsze auto i największy szpan?

11 września br. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę „siarkową” dostosowującą prawo UE do nowych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej, zawartych w Konwencji MARPOL. Nowe regulacje wprowadzają obowiązek stosowania od 1 stycznia 2015, na statkach przebywających w tzw. strefach ECA (Emission Control Area), paliw żeglugowych o maksymalnej zawartości siarki do 0.1 proc. W Europie strefą ECA objęte są akweny : Bałtyku, Morza Północnego oraz Kanału La Manche. Wyłączenie z nowych przepisów Morza Śródziemnego, prowadzi do złamania wewnątrzunijnej reguły o równej konkurencji.

Brytyjski Urząd ds. Uczciwego Handlu (OFT) skierował do Komisji ds. Konkurencji sprawę nabycia przez Eurotunnel trzech promów i innych aktywów upadłej spółki SeaFrance. Ma ona prowadzić dalsze dochodzenie w tej sprawie.

Obawy związane są z faktem, że połączenie aktywów z tymi posiadanymi przez Eurotunnel może znacznie ograniczyć konkurencję na kanale La Manche. OFT dodało, iż zgromadzone dowody wskazały na to, że przed likwidacją SeaFrance było konkurentem Eurotunnel. Niemniej jednak, ze wszystkich przewoźników działających na kanale, tylko P&O mogłoby stanowić mocniejszą konkurencję dla Eurotunnel.

Nowe połączenie Dover-Calais (obsługiwane przez MyFerryLink należące do Eurotunnel) wprowadziło korzyści dla pasażerów, zwiększając ruch na kanale po tym, jak SeaFrance upadło. OFT utrzymuje jednak, że gdyby nie Eurotunnel, to alternatywny kupiec przejąłby ten interes. Poza tym OFT jest zaniepokojone spadkiem konkurencyjności, w porównaniu z alternatywnym scenariuszem.

Bałtycki Terminal Kontenerowy rozwija swój intermodalny potencjał, realizując kolejne inwestycje w infrastrukturę i sprzęt przeładunkowy. 30 października zostały oddane do użytku dwa reachstackery marki Kalmar – nowoczesne wozy wysięgnikowe, kupione w ramach największego w historii spółki programu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W celu dalszego rozwoju swoich intermodalnych możliwości, zarząd spółki wciąż rozwija infrastrukturę w BCT. W ostatnich dniach października zrealizowana została pierwsza z inwestycji w ramach programu wartego ponad 153 mln zł współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego”. Dwa nowe reachstackery, czyli wozy wysięgnikowe, marki KALMAR zostały dostarczone przez firmę Cargotec Polska i oddane do eksploatacji w ostatnich dniach października.

25 października 2012 r. w Gdyni odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu ZAP Pan Paweł Szynkaruk – Dyrektor Naczelny PŻM.

W trakcie obrad, podjęto dyskusję, m. innymi, nt. inicjatyw legislacyjnych Rządu RP, a w szczególności, potrzeby przełamania impasu oraz wznowienia prac nad pakietem pomocy publicznej dla transportu morskiego (w tym, ustawy o pracy na morzu). Jest to szczególnie istotne na etapie przygotowywania floty do procesu wdrażania i certyfikacji związanej z implementacją Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu (MLC 2006) do 20 sierpnia 2013 r.

Drugim ważnym zagadnieniem jest przygotowanie techniczne floty do przestawienia się na stosowanie paliw o ograniczonej zawartości siarki w obszarach ECA.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele armatorów ponowili apel o wsparcie, spodziewanej inicjatywy Rządu Republiki Francji w trakcie IMO MEPC w maju 2013 r., o dopuszczenie wyłączeń dla niektórych statków (głównie w żegludze promowej) w zakresie ograniczenia zawartości siarki w paliwach okrętowych do 0,1 % po 1 stycznia 2015 r.

W okresie pogłębiającego się kryzysu na rynkach międzynarodowych, jakiekolwiek nowe regulacje i ograniczenia, skutkujące przyrostem kosztów zewnętrznych, a poprzez to spadającą konkurencyjnością floty, są trudne do zaakceptowania.